אפוטרופסי

לפרטים והכוונה ללא התחייבות​

אפוטרופסי

לפרטים והכוונה ללא התחייבות​

אפוטרופסות - מי? מה? למה? מתי?

אפוטרופסות: הליך משפטי, שבו בית המשפט מעניק למישהו (האפוטרופוס) את האחריות והסמכות לקבל החלטות עבור אדם אחר, מאחר והוחלט שזה אינו מסוגל לדאוג לצרכיו

למי ממנים אפוטרופוס?

אפוטרופוס מתמנה באחד מהמקרים הבאים:  

  • מי שבית המשפט הכריז כי הוא פסול דין.
  • קטין (מי שטרם מלאו לו 18) שהוריו נפטרו, או שהוכרזו כפסולי דין או שנקבע לגביהם כי הם אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים.
  • בוגר (מעל גיל 18) עם צרכים מיוחדים, כלומר מישהו שאינו מסוגל לנהל את ענייניו.
  • קשישים שנמצאים במצב שבו הם אינם יכולים לדאוג לעצמם, או לקבל החלטות בעצמם.
  • חולה שמאושפז בבית חולים, ואשר לגביו נבדק ונמצא כי הוא אינו מסוגל להביע דעה לגבי ביצוע הליך רפואי עבור עצמו.

את מי ממנים כאפוטרופוס?

על-פי החוק, אפוטרופוס יכול להתמנות מי שהוא: 

  • כל אדם (אחד או יותר), בין אם בן זוגו של האדם אשר ממנים לו אפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך-דין או אדם אחר.
  • תאגיד – מוסד, קרן, עמותה וכדומה
  • האפוטרופוס הכללי – האפוטרופוס הכללי הוא נציג משרד המשפטים, הממונה על נושא האפוטרופסות. דרך אגב, החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי למנות את עצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.
  • ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה. זו הוקמה כדי לשמש כאפוטרופוס למי שנזקק לכך בשל טראומת השואה ונזקיה. חבריה מונים נציג של משרד הבריאות ונציג של גוף המטפל בענייניהם של נפגעי השואה.

חשוב לדעת על אפוטרופוס

 חשוב לזכור שבעיקרון, מוסד האפוטרופסות פוגע למעשה בכבודו של אדם, ומצמצם את חופש הבחירה והפעולה שלו. מצד שני, במקרים בהם אדם, אם בשל מחלת נפש, או מצב מנטלי מסוים, מסכן את עצמו בצורה קיצונית, או מנהל את עסקיו בצורה שגורמת לו נזק משמעותי – בית המשפט רשאי ישקול מינוי אפוטרופוס. למותר לציין כי בית המשפט יעשה זאת רק כברירה אחרונה ורק במקרים חריגים.

כאמור, בישראל כל אדם מעל גיל 18 (בגיר) נחשב כשיר מבחינה משפטית.

העובדה שמישהו מתמודד עם מחלת נפש עדיין אין פירושה כי יש למנות לו אפוטרופוס (או לחילופין שהוריו יהיו אחראים על פעולותיו). בתי המשפט נוטים כיום למנות כמה שפחות אפוטרופסים – מתוך הנחה שאפשר למצוא דרכים אחרות שתאפשרנה מצד אחד להגן על האדם, ומצד שני לאפשר לו עדיין חופש בחירה.

אפוטרופסי

השירותים האפוטרופסיים שאנו מציעים

אפוטרופסות כללית

זו אפוטרופסות על גוף ורכוש. הסמכויות של אפוטרופוס כללי לגבי ענייניו של אדם כלשהו הן רחבות ביותר משום שהן נוגעות לכל תחומי החיים. זוהי האפוטרופסות הנפוצה ביותר בישראל

אפוטרופסות ספציפית​

אפוטרופסות לצורך החלטה ספציפית. שלא כמו אפוטרופסות כללית, זו מוגדרת באופן ספציפי על תחומי אחריות מסוימים, לדוגמה, על רכושו של אדם בלבד, או על גופו בלבד

אפוטרופסות זמנית ​

זו אפוטרופוס המוגבלת בזמן. הדבר נקבע על ידי בית המשפט. אפשר למנות אפוטרופוס באופן זמני, כלומר לתקופה מוגבלת, ולא רק באופן קבוע. הכל בהתאם להחלטת בית המשפט בצו המינוי

אפוטרופסות לדין ​

בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לצורך ייצוג ענייניו המשפטיים של כל אדם, זאת במקרים בהם בית המשפט סבור כי לאותו אדם, אין ייצוג ראוי (או שיש חשש שטובתו לא תישמע בפני בית המשפט).

אפוטרופסות לגוף​

אפוטרופסות זו, עניינה דאגה לחסוי בכל נושא הקשור לבריאות, למגורים, לתזונה, לביגוד, לניקיון וכד'. לדוגמה, במקרה שהמטופל זקוק לטיפול רפואי אך אינו מסוגל לדאוג לענייניו – אז יש צורך למנות אפוטרופוס.

אפוטרופסות לרכוש

ממנים לאדם אפוטרופוס לרכוש כדי לדאוג לכל ענייני הכלכלה והרכוש של אותו אדם: ניהול חשבון בנק , השקעות, תשלום חשבונות, פיקוח על קבלת זכויות וקצבאות המגיעות לו, ניהול נכסים ועוד

אפוטרופסי

למידע נוסף, השאירו פרטים

אפוטרופסי

הלקוחות סומכים עלינו בזכות

ניסיון רב שנים

יחס אישי

ליווי מקצועי

הצלחה מוכחת

ניסיון רב שנים

יחס אישי

ליווי מקצועי

הצלחה מוכחת

אפוטרופסי

ממליצים עלינו

שאלות נפוצות

אפוטרופסות בעצם הגדרתה פוגעת בכבודו של אדם בכך שהיא מצמצמת את חופש הבחירה והפעולה שלו. מצד שני ישנם מקרים בהם אדם, אולי בשל מחלת נפש או מצב שכלי מסוים, פועל באופן המסכן את עצמו בצורה קיצונית, או לחילופין מתנהל מבחינה כלכלית באופן שגורם לו נזק. במקרה כזה בית המשפט ישקול מינוי אפוטרופוס. בית המשפט יעשה זאת רק כברירה אחרונה ורק במקרים חריגים

להגיש בקשה להתמנות לאפוטרופוס (לבית משפט לעניינו משפחה) יכול בן משפחה, בן או בת זוג, קרוב משפחה (כולל בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה),.

הגשת הבקשה עולה כ – 500 ₪.  אפשר להגיש באופן אישי ואין חובה להסתייע בעו”ד.

במידה ואין בן משפחה בנמצא, או שבן המשפחה לא מעוניין או אינו מסוגל להגיש בקשה, רשויות הרווחה יכולות ליזום את התהליך.

בעבר קראו לאדם כזה "חסוי". אך בשנת 2016 שונה החוק, ובוטלה הכינוי הזה. כיום מדברים על “אדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס”, או "מי שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס."

אדם זה איננו פסול דין, מה שאומר שיש תוקף משפטי לפעולותיו (למשל קניית מוצרים או נטילת התחייבות כספית). עובדת האפוטרופסות אינה מבטלת את תקפות הרכישה או ההלוואה באופן אוטומטי.

תפקידו של האפוטרופוס נקבע על ידי בית משפט; הוא קובע אם האפוטרופוס ימונה לתקופה זמנית או קבועה, וגם על אילו תחומים הוא יהיה אחראי.

באופן כללי, תפקידו לייצג את האדם בכל פעולה משפטית ובכל עניין, כל לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו.

בית משפט יכול למנות אפוטרופוס רק לענייני גוף או רק לענייני רכוש או לשניהם יחד.

אפוטרופוס שהוא בן משפחה לא מקבל שכר. כל ההוצאות הן מכיסו של האדם שמינו לו אפוטרופוס. האפוטרופוס לא אמור לשלם מכיסו את חובותיו של האדם שמינו לו אפוטרופוס.

שכר לעמותות שמשמשות כאפוטרופוס–   איסור גביית שכר טרחה מאנשים שמונה להם אפוטרופוס.

החל משנת 2016, נאסר לגבות יותר שכר טרחה מאנשים שמונה להם אפוטרופוס במידה והם מחוסרי אמצעים. במקרעם כאלה על תאגיד האפוטרופסות לפנות למשרד המשפטים ולבקש את הכסף עבור העבודה.

אדם חסר אמצעים מוגדר כמי שמתקיים רק מקצבה ושיש לו בעלות רק על דירת מגורים אחת שהוא גר בה, או שאין לו דירה כלל.

לגבי כספים: שסך כל הכספים שיש לו מירושה או מחסכונות הוא מקסימום 34,300 ש”ח. כספים שסגורים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים אינם נלקחים בחשבון.

לגבי אנשים שאינם מחוסרי אמצעים: קיים הסכם שכ"ט בין עמותות האפוטרופסות לבין משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי. ההסכם קובע מקסימום שכר טרחה לפי הכנסות האדם והיקף ענייני הטיפול בו.

אולי יעניין אתכם גם

עורכי דין
בלוג

כך תבחרו עורך דין פלילי שיביא אתכם לזיכוי

בחירה נכונה בעורך דין פלילי היא קריטית להבטחת הליך משפטי הוגן ופוטנציאל זיכוי גבוה. עורך דין פלילי מיומן ומנוסה הוא המרכיב הכי משמעותי בהשלכות של משפט פלילי. הנה מדריך קצר לבחירת עורך דין פלילי שיפעל במרץ על מנת שתצאו זכאים ושזכויותיכם יישמרו.

קרא עוד »

אולי יעניין אתכם גם

עורכי דין
בלוג

כך תבחרו עורך דין פלילי שיביא אתכם לזיכוי

בחירה נכונה בעורך דין פלילי היא קריטית להבטחת הליך משפטי הוגן ופוטנציאל זיכוי גבוה. עורך דין פלילי מיומן ומנוסה הוא המרכיב הכי משמעותי בהשלכות של משפט פלילי. הנה מדריך קצר לבחירת עורך דין פלילי שיפעל במרץ על מנת שתצאו זכאים ושזכויותיכם יישמרו.

קרא עוד »