האם יש אלטרנטיבות לאפוטרופסות?

תוכן עניינים

בתי משפט ממנים אפוטרופוסים כדי להגן על אדם רק אם לא נמצאו דרכים אחרות לסייע לו.

בדרכים אחרות הכוונה היא:

מינוי מקבל קצבה – הביטוח הלאומי מוסמך למנות אדם שיקבל קצבה במקום הזכאי קצבה במקרים מסוימים:

  1. הזכאי (או האדם שלידיו צריכה להינתן הקצבה) אינו מסוגל לגבות את הקצבה.
  2. מתן הקצבה לזכאי (או לאדם שבעבורו היא ניתנת) אינו לטובתו.

סמקרים אלו, הביטוח הלאומי רשאי למנות את מי שהזכאי לקצבה נמצא בהחזקתו או בהשגחתו, או אדם אחר, כמקבל הקצבה; זאת, בהתאם להחלטת הביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי אז יחליט אם לשלם את הקצבה כולה או רק חלק ממנה, והכול בתנאים שייראו לביטוח הלאומי ושיקבעו על ידו.

ההחלטה לגבי מינוי מקבל קצבה (שאינו הורה או ילד של הזכאי), כוללת התייעצות עם פקיד שיקום שהוסמך לכך על ידי הביטוח הלאומי. המשמעות היא שהביטוח הלאומי יכול, לבקשת הורה / בן זוג של המתמודד, להחליט להעביר את הקצבה להורה. ההורה אז יעביר הכספים הללו לפי שיקול דעתו לטובת הבן\בת ותוך התחשבות ברצונותיהם.

כל הנושא של מינוי מקבל קצבה מתאים בעיקר למצבים בהם המתמודד בזבז את כל הקצבה בבת אחת או שהוא אינו מסוגל לנהל את ענייניו הכספיים. לא מדובר כאן במינוי אפוטרופוס.

תומך בקבלת החלטות – זהו הסדר שהיה קיים בכמה פסקי דין אבל החוק והתקנות המפורטות נקבעו רק ב – 2018.  החוק החדש מחייב בית משפט לשקול מינוי של תומך במקום ולפני מינוי אפוטרופוס! תפקידו של תומך בחלטות הוא לסייע לאדם לקבל מידע, להבין אותו, ולסייע במימוש ההחלטות.

כיום קיימים שני מסלולים למינוי תומך החלטות :

  • מינוי תומך החלטות תור חלק מהסכם בין האדם לתומך (דומה קצת לייפוי כוח). למשל בחירה בחבר קרוב או בהורה לעזור בהתנהלות היומיומית.
  • מינוי כחלק ממסלול באישור בית משפט במקרים בהם מתקיים כבר הליך משפטי למינוי אפוטרופוס, ובית המשפט מחליט במקום זאת לבצע תמיכה בקבלת החלטות.

חשוב להבחין: תמיכה בקבלת החלטות היא בכל מקרה הליך מרצון, ללא כפיה. הליך זה מתאים במקרים בהם המתמודד מעוניין לקבל עזרה וסיוע, אך מצבו הכללי אינו חמר.

אפוטרופסות, לעומת זאת, היא הליך של כפיה; כלומר גם אם המתמודד אינו רוצה בו או שהוא אינן מוכן לשתף פעולה.

 

מלאו פרטים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

תיקון צו ירושה

החוק מאפשר לתקן צו ירושה גם לאחר שהרשם הפיק את הצו. כדי לתקן צו ירושה יש להגיש בקשה באופן מקוון

מי מפקח על האפוטרופוס?

האפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט ולכן וא מפוקח על ידי הרשויות השונות וחייב בדיווחים הנוגעים לתפקידו. פיקוח של האפוטרופוס

תרגום מסמכים נוטריון

אפוטרופסות לרכוש​

הסוג הידוע, לפחות בתודעה הציבורית, בסרטים ובספרים, הוא אפוטרופסות לרכוש​. ממנים לאדם אפוטרופוס לרכוש כדי לדאוג לכל ענייני הכלכלה והרכוש של

מאמרים אחרונים שלנו

תיקון צו ירושה

החוק מאפשר לתקן צו ירושה גם לאחר שהרשם הפיק את הצו. כדי לתקן צו ירושה יש להגיש בקשה באופן מקוון לרשם לענייני ירושה, אפשר להגיש

מי מפקח על האפוטרופוס?

האפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט ולכן וא מפוקח על ידי הרשויות השונות וחייב בדיווחים הנוגעים לתפקידו. פיקוח של האפוטרופוס הכללי: על אפוטרופוס הרכוש להגיש

תרגום מסמכים נוטריון

אפוטרופסות לרכוש​

הסוג הידוע, לפחות בתודעה הציבורית, בסרטים ובספרים, הוא אפוטרופסות לרכוש​. ממנים לאדם אפוטרופוס לרכוש כדי לדאוג לכל ענייני הכלכלה והרכוש של אותו אדם: ניהול חשבון בנק