מהו התפקיד של האפוטרופוס?

תוכן עניינים

תפקידו של האפוטרופוס מוגדר על ידי בית משפט. בית משפט הוא הקובע האם האפוטרופוס ממונה לתקופה זמנית או קבועה, כמו גם על אילו תחומים האפוטרופוס אחראי.

תפקידו בדרך כלל הוא לייצג את האדם החסוי בכל פעולה משפטית, או בכל עניין לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו. כאמור, מצפים מהאפוטרופוס לפעול בשקדנות, במיומנות, במקצוענות, במסירות, ללא רשלנות, ולדאוג בתום לב לעניינו של האדם שהוא אחראי עליו.

בית משפט רשאי למנות אפוטרופוס רק לענייני גוף, רק לענייני רכוש, או לחילופין – לשניהם גם יחד.

  • אפוטרופוס לענייני גוף – זהו אפוטרופוס שכל מטרתו לדאוג לעניינים אישיים של החסוי – כמו למשל: ביגוד, תזונה, מגורים, תעסוקה, מיצוי זכויות, קשר עם המשפחה, השתלבות בקהילה וקבלת החלטות שונות. כמו כן, מתפקידו לטפל בעניינים רפואיים – פנייה לקבלת טיפול רפואי, קבלת החלטות בשעת חירום רפואי, השתתפות בניסויים רפואיים ועוד. (משמעותה של אפוטרופסות היא כי הוא רשאי לקבל מידע, לחתום על הסכמה ניתוח וכו').
  • אפוטרופוס לענייני רכוש – זהו אפוטרופוס שכל עניינו לדאוג לרכושו ולגמלתו של אדם. זה כולל ניהול שוטף של חשבון הבנק, תשלום חשבונות, ניהול נכסים והשקעות, הסדרת חובות, מיצוי  זכויות כלכליות וכו'.
  • האפוטרופוס חייב באופן כללי להתחשב ברצון האדם החסוי, להסביר לו את כל  פעולותיו בשפה פשוטה ומובנת, ולאפשר לאותו אדם כמה שיותר קבלת החלטות וביצוע פעולות באופן עצמאי.

מלאו פרטים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

מי מפקח על האפוטרופוס?

האפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט ולכן וא מפוקח על ידי הרשויות השונות וחייב בדיווחים הנוגעים לתפקידו. פיקוח של האפוטרופוס

תרגום מסמכים נוטריון

אפוטרופסות לרכוש​

הסוג הידוע, לפחות בתודעה הציבורית, בסרטים ובספרים, הוא אפוטרופסות לרכוש​. ממנים לאדם אפוטרופוס לרכוש כדי לדאוג לכל ענייני הכלכלה והרכוש של

אפוטרופסות לגוף​​

הרבה שואלים מהי אפוטרופסות לגוף​​? אפוטרופסות זו, עניינה דאגה לחסוי בכל נושא הקשור לבריאות, למגורים, לתזונה, לביגוד, לניקיון וכד'. לדוגמה, במקרה

אפוטרופסות לדין ​​

אחד הסוגים היותר נפוצים הוא אפוטרופסות לדין ​​. בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לצורך ייצוג ענייניו המשפטיים של כל אדם, זאת

מאמרים אחרונים שלנו

מי מפקח על האפוטרופוס?

האפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט ולכן וא מפוקח על ידי הרשויות השונות וחייב בדיווחים הנוגעים לתפקידו. פיקוח של האפוטרופוס הכללי: על אפוטרופוס הרכוש להגיש

תרגום מסמכים נוטריון

אפוטרופסות לרכוש​

הסוג הידוע, לפחות בתודעה הציבורית, בסרטים ובספרים, הוא אפוטרופסות לרכוש​. ממנים לאדם אפוטרופוס לרכוש כדי לדאוג לכל ענייני הכלכלה והרכוש של אותו אדם: ניהול חשבון בנק

אפוטרופסות לגוף​​

הרבה שואלים מהי אפוטרופסות לגוף​​? אפוטרופסות זו, עניינה דאגה לחסוי בכל נושא הקשור לבריאות, למגורים, לתזונה, לביגוד, לניקיון וכד'. לדוגמה, במקרה שהמטופל זקוק לטיפול רפואי אך

אפוטרופסות לדין ​​

אחד הסוגים היותר נפוצים הוא אפוטרופסות לדין ​​. בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לצורך ייצוג ענייניו המשפטיים של כל אדם, זאת במקרים בהם בית המשפט סבור