תיקון צו ירושה

תוכן עניינים

החוק מאפשר לתקן צו ירושה גם לאחר שהרשם הפיק את הצו. כדי לתקן צו ירושה יש להגיש בקשה באופן מקוון לרשם לענייני ירושה, אפשר להגיש את הבקשה גם בצורה ידנית לאחר תיאום תור ללשכת הרשם בהתאם למחוז שבו ניתן צו הירושה.

את הבקשה לתיקון צו ירושה יכול להגיש רק יורש על פי הצו או אדם שנפגע מצו הירושה שניתן, לדוגמה נושה של המוריש או נושה של אחד מהיורשים המופיעים בצו. כדאי לדעת כי את הבקשה לתיקון הצו ניתן להגיש רק לאחר שהצו כבר ניתן, אם הוגשה בקשה למתן צו ירושה אך הוא טרם יצא, יש להגיש התנגדות כדי לתקן את הצו.

 

מהו תיקון צו ירושה על פי החוק?

צו ירושה הוא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב, למעשה זהו פסק דין לכל דבר ועניין. במקרים מסוימים מתגלות נסיבות המצדיקות את שינוי צו הירושה שניתן, וסעיף 72 לחוק הירושה קובע כי יש אפשרות לתקן או לבטל את צו הירושה שניתן על ידי הרשם.

החוק בישראל קובע כי בקשה לתיקון צו ירושה תוגש לערכאה שיפוטית שהפיקה את הצו, לכן אם צו הירושה ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה יש להגיש לו את הבקשה לתיקון הצו, ובסמכותו לבצע את התיקון, אחרת התיקון ייעשה על ידי בית המשפט.

סעיף 27 לחוק הירושה קובע כי יש להגיש את הבקשה לתיקון הצו לרשם הירושות או לבית המשפט, בהתאם למי שהפיק את צו הירושה. בבקשה יש לציין את שמות היורשים, להוסיף את הכתובות העדכניות של היורשים על פי הצו, לפרט עובדות שלא היו ידועות לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט כאשר הם הוציאו את הצו, וחשוב לגבות את הטענות עם תצהיר ומסמכים נלווים.

 

מתי נדרש תיקון צו ירושה, מהם התנאים לביצוע תיקון כזה ומי רשאי לבצע אותו?

בסעיף 72 א' לחוק הירושה הוגדרו שתי עילות מרכזיות המאפשרות לבית המשפט (או לרשם לענייני ירושה) לבצע תיקון של צו ירושה שניתן על ידו:

  • מגיש הבקשה מצא עובדות שלא היו ידועות בזמן מתן צו הירושה על ידי בית המשפט או הרשם לענייני הירושה.
  • מגיש הבקשה לתיקון הצו מחזיק בטענות שלא הועלו בפני בית המשפט או הרשם בעת מתן צו הירושה.

יש לשכנע את הרשם לענייני ירושה או את בית המשפט שלא הייתה אפשרות להביא ולהציג את הטענות לפני מתן צו הירושה. יש לציין כי מגיש הבקשה לתיקון הצו לא יכול להציג ראיות חדשות ובאפשרותו להעלות רק טענות ועובדות חדשות שלא הוצגו לפני מתן הצו או שהן לא היו ידועות לפני מתן צו הירושה.

 

מינוחים הקשורים לתהליך תיקון צו ירושה

אחד המינוחים השכיחים הקושרים לתהליך התיקו של צו ירושה שניתן הוא הביטוי "מעוניין בדבר". ביטוי זה מופיע בסעיף 72 לחוק הירושה ומהווה ביטוי כולל ויחסית גמיש שאינו מוגבל ליורש ע"פ דין. הביטוי כולל גם התייחסות לנושה של אחד מהיורשים על פי דין וגם לנושה של המוריש.

משמעות המינוי המשפטי " המעוניין בדבר" הינה רחבה יותר מהמשמעות של הביטוי השגור "הנוגע בדבר", והמעוניין בדבר הוא אדם שטוען להנאה עקיפה מהעיזבון שהותיר אחריו המנוח. יש להבדיל מהמונח "ציפיה" לזכות בעתיד.

 

במה כרוך הליך תיקון צו ירושה?

צו ירושה מאפשר חלוקת ירושה ללא צוואה, אך החוק מכיר בכך שיש מקרים בהם לא הועלו טענות או שלא הוצגו עובדות לפני מתן הצו, לכן יש אפשרות לתקן את הצו. לפני הגשת הבקשה יש לשלם אגרה, ניתן להגיש בקשה מקוונת או להגיע לרשם, ויש לצרף מסמכים שונים, כולל תיעוד של תשלום האגרה וייפוי כוח אם מיוצגים על ידי עורך דין.

מלאו פרטים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

מי מפקח על האפוטרופוס?

האפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט ולכן וא מפוקח על ידי הרשויות השונות וחייב בדיווחים הנוגעים לתפקידו. פיקוח של האפוטרופוס

תרגום מסמכים נוטריון

אפוטרופסות לרכוש​

הסוג הידוע, לפחות בתודעה הציבורית, בסרטים ובספרים, הוא אפוטרופסות לרכוש​. ממנים לאדם אפוטרופוס לרכוש כדי לדאוג לכל ענייני הכלכלה והרכוש של

אפוטרופסות לגוף​​

הרבה שואלים מהי אפוטרופסות לגוף​​? אפוטרופסות זו, עניינה דאגה לחסוי בכל נושא הקשור לבריאות, למגורים, לתזונה, לביגוד, לניקיון וכד'. לדוגמה, במקרה

מאמרים אחרונים שלנו

תיקון צו ירושה

החוק מאפשר לתקן צו ירושה גם לאחר שהרשם הפיק את הצו. כדי לתקן צו ירושה יש להגיש בקשה באופן מקוון לרשם לענייני ירושה, אפשר להגיש

מי מפקח על האפוטרופוס?

האפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט ולכן וא מפוקח על ידי הרשויות השונות וחייב בדיווחים הנוגעים לתפקידו. פיקוח של האפוטרופוס הכללי: על אפוטרופוס הרכוש להגיש

תרגום מסמכים נוטריון

אפוטרופסות לרכוש​

הסוג הידוע, לפחות בתודעה הציבורית, בסרטים ובספרים, הוא אפוטרופסות לרכוש​. ממנים לאדם אפוטרופוס לרכוש כדי לדאוג לכל ענייני הכלכלה והרכוש של אותו אדם: ניהול חשבון בנק